จุดเริ่มต้นของระบบจอดอัจฉริยะ

“Park2Go มุ่งหวังที่จะทำให้ทุกคนได้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ในทุกเวลา สถานที่และราคาที่ต้องการ
เราเป็น Parking Services/Application สัญชาติไทย100% ที่ให้บริการจองก่อนจอดครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเติบโตของผู้ใช้บริการอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2015 ทางเรามุ่งหวังที่จะขยายบริการของเราไปยัง South East Asia ภายในปี 2022”

หนังสือรับรอง

“Park2Go จะทำให้ประสบการณ์ขับรถของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล”

“เรามุ่งหวังที่จะสร้าง
WIN WIN Situation
ให้ทั้งผู้ขับขี่และลานจอดรถ”

นายอภิราม สีตกะลิน

กรรมการผู้จัดการบริษัท

บ้านปาร์ค2โก

บริษัท ปาร์ค 2 โก จำกัด เลขที่ 118 ชั้น 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 2
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-053-3927

contact@park2go.co.th

ครอบครัว ปาร์ค2โก

คุณ อภิราม สีตกะริน

CEO

คุณ วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง

CFO

คุณ กุลยา สุวรรณเฮือน

COO

คุณ เฉลิมพันธุ์ จุลไกรอานิสงส์

CTO

คุณ ปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์

Business Development/ Legal

คุณ ชนาการต์ นกแก้ว

HR Manager

คุณ สมพร หอมบุญ

Operation Manager

คุณ ธนัตถ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง

R&D

คุณ วิษณุ วรรณสาย

Junior Marketing

คุณ สริกข์ ศุธีวิริยะ

Programmer

คุณ สวิตต์ ศุธีวิริยะ

Programmer

คุณ พรสุดา เอี่ยมพันธ์

Accounting

คุณ สุชยา ยอดขุนทด

Business Development

คุณ วารุณี คำภา

Senior Marketing

คุณ เบญจรงค์ สุทธิธรรม

Admin