จุดเริ่มต้นของเรา park2go

park2go (ปาร์คทูโก) เป็นแอปพลิเคชันจองที่จอดรถล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟน และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่จอดรถแบบครบวงจร (Parking Solutions Provider) ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก

จากแนวคิดที่หวังจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่จอดรถ ซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิคของเมืองใหญ่ ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณรถที่มีอยู่อย่างมากมาย จากปัญหานี้ park2go (ปาร์คทูโก) จึงได้นำเทคโนโลยีที่จอดรถอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ PARKPLUS (ปาร์คพลัส) หนึ่งในเครือบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจติดตั้ง ซ่อมบำรุง และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจอดรถอัตโนมัติอัจฉริยะจากต่างประเทศ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ ซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี และต่อยอดมาสู่โซลูชั่นใหม่ ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาวนหาที่จอดรถ แต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับลานจอดรถอีกด้วย

park2go ไม่เคยหยุดอยู่แค่การเป็นแอปพลิเคชัน ช่วยหาที่จอดรถและจองที่จอดรถเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการ และที่ปรึกษาธุรกิจลานจอดรถสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของลานจอดรถ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่จอดเมืองไทยให้เทียบเท่าสากล

หนังสือรับรอง

“park2go จะทำให้ประสบการณ์จอดรถของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล”

“เรามุ่งหวังที่จะสร้าง
WIN WIN Situation
ให้ทั้งผู้ขับขี่และลานจอดรถ”

นายอภิราม สีตกะลิน

กรรมการผู้จัดการบริษัท

บ้านปาร์ค2โก

บริษัท ปาร์ค 2 โก จำกัด เลขที่ 118 ชั้น 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 2
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-053-3927

contact@park2go.co.th

ครอบครัว ปาร์ค2โก

คุณ อภิราม สีตกะริน

CEO

คุณ วานิตา ศรีเฟื่องฟุ้ง

CFO

คุณ กุลยา สุวรรณเฮือน

COO

คุณ เฉลิมพันธุ์ จุลไกรอานิสงส์

CTO

คุณ ปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์

Business Development/ Legal

คุณ ชนาการต์ นกแก้ว

HR Manager

คุณ สมพร หอมบุญ

Operation Manager

คุณ ธนัตถ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง

R&D

คุณ สริกข์ ศุธีวิริยะ

Programmer

คุณ สวิตต์ ศุธีวิริยะ

Programmer

คุณ วารุณี คำภา

Senior Marketing

คุณ เบญจรงค์ สุทธิธรรม

Senior Marketing