รายละเอียดแพ็คเกจต่างๆ

P Package

2 Package

G Package

ลักษณะการลงทุน

ทางเจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ park2go บริหารจัดการทุกอย่างตั้งแต่การลงทุนอุปกรณ์จัดหาพนักงาน บริหารงานในรูปแบบเดียวกับของ Site สีลม

ทางเจ้าของพื้นที่มอบพื้นที่ให้ park2go บริหารจัดการทุกอย่างตั้งแต่การลงทุนจัดหาพนักงาน บริหารงาน ทำรายงาน โดยทางเจ้าของพื้นที่ และ park2go ตรวจสอบรายได้และแบ่งรายได้ร่วมกัน

ทางเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์ทุกอย่างเอง ทาง park2go เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาพนักงานและ บริหารลานจอด

อุปกรณ์ที่ใช้ในลานจอดรถ

ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go
ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go
ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go

จุดประสงค์

1. จัดระเบียบลานจอดรถให้มี ความเรียบร้อย ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ ป้องกันรถภายนอกเข้ามาจอด

2. ควบคุมการเข้าออกรถยนต์ เวลา ค่าจอด ความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. จัดเก็บรายได้จากลานจอดรถ มีการหมุนเวียนของการใช้พื้นที่จอดรถได้เต็มที่ และสามารถอำนวยความสะดวก เช่น การ จองที่จอดรถผ่านแอปพลิชัน เพื่อให้บริการลูกค้าของโครงการ

4. จัดเก็บข้อมูล รถเข้า รถออก และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ บริการลานจอดรถ เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับโครงการ

1. จัดระเบียบลานจอดรถให้มีความเรียบร้อย ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ ป้องกันรถภายนอกเข้ามาจอด

2. ควบคุมการเข้าออกรถยนต์ เวลา ค่าจอด ความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. จัดเก็บรายได้จากลานจอดรถ มีการหมุนเวียนของการใช้พื้นที่จอดรถได้เต็มที่ และสามารถอำนวยความสะดวก เช่น การ จองที่จอดรถผ่านแอปพลิชัน เพื่อให้บริการลูกค้าของโครงการ

1. จัดระเบียบลานจอดรถให้มีความเรียบร้อย ทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ ป้องกันรถภายนอกเข้ามาจอด

2. ควบคุมการเข้าออกรถยนต์ เวลา ค่าจอด ความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อร่วมลงทุนกับ Park2Go

สถานที่ใกล้เคียงลานจอดรถ

สิ่งอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ

ไม้กั้น

เครื่องจอดรถอัตโนมัติ

จำกัดความสูง

ที่จอดสำหรับผู้พิการ

ที่จอดสำหรับผู้หญิง

บริการล้างรถ

บริการนำรถไปจอด

จำนวนที่จอดรถยนต์(คัน)

จำนวนที่จอดรถจักรยานยนต์(คัน)

บริการจอดฟรี

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์

รายเดือน (บาท/เดือน)

รายวัน (บาท/วัน)

รายชั่วโมง (บาท/ชั่วโมง)

อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์

รายเดือน (บาท/เดือน)

รายวัน (บาท/วัน)

รายชั่วโมง (บาท/ชั่วโมง)

วันเปิดทำการ

เวลาเปิดทำการ

ส่วนลดค่าจอดเมื่อประทับตรา

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

Reference Site

TYPE P

อุปกรณ์ที่ใช้ในลานจอดรถ

ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go
สมัครเลย

TYPE 2

อุปกรณ์ที่ใช้ในลานจอดรถ

ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go
สมัครเลย

TYPE G

อุปกรณ์ที่ใช้ในลานจอดรถ

ไม้กั้น
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ
เครื่อง E-Stamp
เครื่องจอดรถอัตโนมัติ
เครื่อง EV Charger
ป้อมยาม
อุปกรณ์จราจร
กล้องวงจรปิด
เครื่องคิดเงิน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Application Park2Go
สมัครเลย